Regulamin

REGULAMIN PRALNI SAMOOBSŁUGOWEJ SPEED QUEEN W KATOWICACH
OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
INFORMACJA DLA KLIENTA

 

Przed korzystaniem z usług pralni prosimy o zapoznanie się z poniższymi, ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie.

 1. W lokalu pralni obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt, palenia wyrobów tytoniowych (również elektronicznych) oraz spożywania produktów alkoholowych.
 2. Klient Pralni Samoobsługowej SPEED QUEEN wykonuje usługę na własną odpowiedzialność. Sam decyduje o dozowaniu detergentu, doborze temperatury i wyborze programu w pralkach i suszarkach, użytkowaniu systemu płatności i innych.
 3. Pralnia SPEED QUEEN nie odpowiada za szkody powstałe wskutek błędnej informacji o sposobie konserwacji zamieszczonych przez producenta na wyrobie. Nie odpowiada również za odklejanie się materiału od warstwy usztywniającej np. flizeliny, poduszek naramiennych, uszkodzenia suwaków i guzików, a także za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych i nieodpowiedniej jakości materiałów z których wykonane są przedmioty objęte usługą pralniczą. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej praniem lub suszeniem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
 4. Pralnia SPEED QUEEN nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z przedmiotów i garderoby, oraz nie odpowiada za przebarwienia tkanin ujawnione podczas prania a spowodowane w trakcie użytkowania przez Klienta. Dopuszcza się używanie przez Klienta dodatkowych środków takich jak odplamiacze i wybielacze.
 5. W pralni SPEED QUEEN zabrania się prania i suszenia odzieży zwierzęcej oraz legowisk zwierzęcych, mopów, obuwia, odzieży roboczej oraz przedmiotów z elementami metalowymi, ostrymi mogącymi uszkodzić urządzenie tj.: plecaków ze stelażami itp.
 6. Zabrania się wkładania do suszarek i suszenia mokrego i nieodwirowanego prania.
 7. Suszarki i pralki ładujemy tylko i wyłącznie do poziomu oznaczonego czerwoną poziomą kreską (naklejką) na drzwiczkach.
 8. Z uzasadnionych przyczyn personel obsługujący w Pralni SPEED QUEEN ma prawo odmówić wykonania usługi.
 9. Pralnia SPEED QUEEN nie odpowiada za zaginięcia lub zniszczenia pranych i suszonych rzeczy z winy Klienta, który nie dopilnował czasu prania lub suszenia, niewłaściwie dobrał temperaturę lub błędnie wybrał program.
 10. Podejmując decyzję o wyborze programu i uruchomieniu przycisku START nie istnieje możliwość zmiany programu prania.
 11. Dopuszcza się sytuacje, że gdy Klient po wykonanej usłudze nie usunie z urządzeń swoich rzeczy, wówczas nowy Klient może wyjąć przedmioty poprzedniego Klienta by załadować urządzenie i uruchomić je.
 12. Kosze znajdujące się w pralni mogą być używane tylko i wyłącznie na jej terenie. Są własnością pralni i nie można ich wynosić na zewnątrz.
 13. Opłata za usługę pobierana jest z góry poprzez elektroniczny system płatności. Wysokość opłat określa cennik usług Pralni SPEED QUEEN.
 14. Płatności za usługę można dokonywać w polskich złotych za pośrednictwem karty płatniczej bądź gotówki.
 15. Za przedmioty pozostawione w lokalu, pralnia nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Po upływie 30 dni pozostawione rzeczy ulegają likwidacji lub zostają oddane na cele charytatywne.
 17. Klient przebywając w pralni SPEED QUEEN, automatycznie wyraża zgodę na monitoring wizyjny użyty w lokalu.
 18. Klient wykonujący usługę pralniczą w pralni SPEED QUEEN potwierdza zapoznanie się z regulaminem.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial